เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติผู้เยี่ยมชม

1113622
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
907
620
4542
1095920
24759
59221
1113622

Your IP: 3.238.116.201
2024-07-17 02:20

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ,คู่มือประชาชน

คำแนะนำในการติดต่อขออนุญาต,การแจ้งการดำเนินการต่างๆ ในพื้นที่ ช่องทางการให้บริการ,

ขั้นตอน,ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบรายการเอกสาร,หลักฐานประกอบ,อัตราค่าธรรมเนียม ฯลฯ

  ⇒ คู่มือสำหรับประชาชน : การร้องเรียนร้องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการให้บริการประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ การควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ การควบคุมการถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐ          มนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือประชาชน ขอรังเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบหายโศก การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน  : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การชำระค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การชำระภาษีป้าย pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสาหรับประชาชน : การชำระค่าน้ำประปา pdf 300x300  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster
จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.haisok.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...

background haisok

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
192 หมู่ 12 บ้านดงหวาย ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
Email : haisok2559@gmail.com โทรศัพท์ : 0-4292-1979 กองคลัง 042-219249
กองช่าง 042-219248
โทรสาร : 0-4292-1979

Copyright © 2020. www.haisok.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem