เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

101012
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
193
119
2188
96132
8621
10330
101012

Your IP: 3.236.13.53
2021-09-24 06:35

เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายสายันต์  บุญมาก นายก อบต.หายโศก 091-0500208
2 น.ส. อชิตกาญจน์  ทองทิพย์ รองนายก อบต.หายโศก 081-8045426
3 นายณัฐธเดชน์  แก้วก่ำ รองนายก อบต.หายโศก 082-8755928
4 นางสาวศิริพร  ผาดี เลขานุการ นายก อบต.หายโศก 086-2217180
5 นายชลิต  บุญยะศรี ประธานสภา อบต.หายโศก 088-5467678,083-6454309
6 นายปรีชา  พรมกูล รองประธานสภา อบต.หายโศก 061-1529842
7 นายจุลลจิตร  ทองทิพย์ เลขานุการ สภา อบต.หายโศก 086-0461129
8 น.ส.ชมพูนุท  ศรีหาปัญญา สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 1 083-1434503
9 นางอมร  พรหมมา สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 3 087-9529494
10 นางสุพัฒน์  ปานกล้า สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 3 081-3204117
11 นายสวัสดิ์  อุตะโรบล สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 4 081-7994037
12 นายวีระชัย  เอื้อเฟื้อ สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 5 088-0699879
13 นายสังคม  โพนทอง สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 5 085-4625808
14 นายอัมพร  เสาทอง สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 6 087-1428454
15 นางดอกมาลัย  เพชรแสง สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 6 089-8435079
16 นายบุญมี  บุญโพธิ์เตี้ย สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 7 087-9477753
17 นายธนชัย  กัณหาพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 7 089-9401260
18 นายบุญโฮม  แสนคูณ สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 8 090-7982935
19 นายบุญหัด  ยานสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 8 085-2743545
20 นายวีระพงษ์  วงเคน สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 9 080-0120594
21 นายถาวร  ทองเงิน สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 9 093-1211056
22 นายวิมล  ชาวน่าน สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 10 087-9496387
23 นายสุพรรณ  เบิกบานดี สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 10 087-2223369
24 นายธีระชาติ  รำไพ สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 11 080-7688469,090-3365220
25 นายบุญหนา แสงแก้ว สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 11 082-1137552
26 นางบุญนาค  ชาวอุบล สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 12 084-7433114
27 นายราญชัย  มาลาศรี สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 13 084-9553370
28 นายไพโรจน์  รองแขวง สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 13 091-1039069
29 นายสำรวย  ไชยสีหา สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 14 083-3405337
30 นางวิลัย  ผาดี สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 14 080-1940634
31 นายศุภชัย  ภูพาดแล้ สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 15 081-2603746
32 นายโชคชัย  ผดุงเวียง สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 16 083-3503566
33 นายประมวล  แข็งขัน สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 16 085-7463858

                             เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                       องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
      1 นางมยุรี  อุรินคำ ปลัด อบต.หายโศก   093-6107283
      2 นายถาวร  สีหาไชย รองปลัด อบต.หายโศก   081-7080541
      3 นายธงชัย  ฝายกลาง หัวหน้าสำนักปลัด   089-5739264
      4 นางกมลรัตน์  ชินดง ผู้อำนวยการกองคลัง   089-6191555
      5 นายวีระพล  เมธาวี ผู้อำนวยการกองช่าง   081-9547638
      6 น.ส.พิชชาภา  พรหมมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   091-8613485

background haisok