เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติผู้เยี่ยมชม

1113601
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
886
620
4521
1095920
24738
59221
1113601

Your IP: 3.238.116.201
2024-07-17 02:10

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 » แสดงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏฺิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 » มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน            ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรเป็นต้น

 ⇒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ : การรับและส่งหนังสือ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ วินัยของข้าราชการ งานบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลและอำเภอ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น" pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการจัดทำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานการให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน ของงานพัสดุครุภัณฑ์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก pdf 300x300  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster
จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.haisok.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...

background haisok

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
192 หมู่ 12 บ้านดงหวาย ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
Email : haisok2559@gmail.com โทรศัพท์ : 0-4292-1979 กองคลัง 042-219249
กองช่าง 042-219248
โทรสาร : 0-4292-1979

Copyright © 2020. www.haisok.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem